H4CBD

H4CBD е хидрогенирана форма на масло от CBD с потенциално до 100 пъти по-силен ефект от обичайния на CBD. Някои твърдения предполагат, че H4CBD може да бъде “психоактивен”, но такова твърдение липсва потвърждение чрез научни изследвания. Към момента не е известно в каква степен H4CBD може да се счита за “психоактивен”. Алтернативно, други налични твърдения предлагат, че ефектите, изпитвани от потребителите, се дължат изцяло на различна и по-потентна форма на CBD, която представлява H4CBD. Този ефект не се класифицира като “психоактивен” в традиционния смисъл. Също така, не съдържа HHC!

Shopping Cart